Zeevracht douane & documentatie

WELKE DOUANEFORMALITEITEN EN DOCUMENTATIE KOMEN ER KIJKEN BIJ ZEEVRACHT?

Documentatie
U kunt bij ons terecht voor uw uiteenlopende douaneformaliteiten rond export-, import-, opslag- en doorvoerzendingen. Ook helpen wij u graag met veterinaire keuringen. Of adviseren wij u bij specifieke douane – of fiscale vraagstukken. Ontzorgen, daar staan wij voor. Hieronder wat meer uitleg over de diverse facturen:

Handelsfactuur
Een volledige en juiste handelsfactuur is de sleutel voor een soepele douaneafhandeling. De douaneautoriteiten hebben deze informatie nodig om mogelijke belastingen en invoerrechten te kunnen bepalen. Door de handelsfactuur juist in te vullen, helpt u vertraging te voorkomen.

Pro-forma factuur
Proforma betekent letterlijk: voor de vorm. Een proforma factuur is geen officiële factuur maar een voorlopige factuur. Een proforma factuur is een type factuur dat het meest in het internationale handelsverkeer wordt gebruikt om een koper vast in staat te stellen bepaalde douaneformaliteiten zoals de inklaringsdocumenten in orde te maken.

Eur1 en factuurverklaring
Het EUR.1-certificaat is een preferentieel handelsdocument dat ervoor kan zorgen dat u een verlaging of kwijtschelding van douanerechten ontvangt. De hoogte van het douanerecht (invoerrecht) kan voor ieder land en ieder product verschillend zijn. De EU heeft met een aantal landen of groepen van landen preferentiële handelsakkoorden gesloten. U moet daarvoor wel aan de gestelde eisen voldoen zoals kenbaar gemaakt in de douanewetgeving of de afzonderlijk afgesloten protocollen voldoen.

Certificaat van oorsprong
Het Certificaat van Oorsprong (CvO, Certificaat van Origine) is een document waarop wordt vermeld welke oorsprong de door u geleverde goederen hebben. Het CvO heeft een vaste lay-out en mag alleen door bevoegde drukkerijen worden geprint. In Nederland is dat bijvoorbeeld Beurtvaartadres. Een Certificaat van Oorsprong wordt gekenmerkt door een uniek nummer wat door de drukker wordt uitgegeven, ieder leeg formulier is daardoor uniek. Het CvO wordt beoordeeld, akkoord bevonden en afgestempeld door de Kamer van Koophandel (KvK).

Paklijst
Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn.

Sinds 2015 dé specialist op het gebied van internationale transport EN expeditie